Studenci
Doktoranci
Stypendia
 
Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Wsparcie dla zaangażowanych społecznie lub artystycznie młodych naukowców i naukowczyń.

Okres realizacji: od 2017
Przy wsparciu: darowizna prof. Zbigniewa Pietrasińskiego, darowizny
Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
Program realizowany

Ty też możesz pomóc!

Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji, wesprzyj nas finansowo. Każda kwota przeznaczona na ten cel ma znaczenie. To dzięki darczyńcom możemy wspierać potrzebujących.

Wspieram
#stypendia
#studenci
#doktoranci

Kilka słów o programie

Nasze działania

W ramach naszego funduszu stypendialnego przyznajemy Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego. Stypendia przeznaczone są dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów, studentek, doktorantów i doktorantek Uniwersytetu SWPS, których pasją jest nie tylko nauka, ale także sztuka i działalność społeczna.

Stypendia Twórcze, zgodnie z wolą ich darczyńcy, przyznawane są wyjątkowym młodym osobom za osiągnięcia wykraczające poza dobre oceny. Wyróżniamy studentów, studentki i doktorantów, doktorantki, którzy dzielą się swoimi pasjami i doświadczeniem z innymi.

 

Agata Siedlaczek

dyrektorka zarządzająca Fundacji Pro Akademika

Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego po raz pierwszy zostały przyznane w 2017 r. Przyznaliśmy wówczas cztery stypendia oraz trzy wyróżnienia na łączną kwotę 24 tys. złotych.

Zbigniew Pietrasiński
Główny darczyńca
Zbigniew Pietrasiński (1924-2010) – profesor zwyczajny psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jego główne zainteresowania naukowe to optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. W roku 1996 wraz z Andrzejem Eliaszem i Januszem Reykowskim założył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Stworzył pismo „Psychologia w Teatrze Życia” oraz Galerię „Wnęka”. Jego pasją było popularyzowanie psychologii i jej zastosowań.

Dlaczego było warto

Nasze sukcesy

Dzięki funduszom przekazanym uczelni przez prof. Zbigniewa Pietrasińskiego, a także wsparciu naszych darczyńców, mogliśmy pomóc młodym, utalentowanym ludziom, którzy działają na rzecz popularyzacji nauki i sztuki.

Do naszych stypendystów i stypendystek należą:

 • Małgorzata Osowiecka – nagroda w 2017 r. za działalność twórczą w zakresie popularyzacji psychologii oraz wykorzystanie poezji z praktyce psychologicznej,
 • Łukasz Bojkowski – nagroda w 2017 r. za działalność twórczą w zakresie praktyki i popularyzacji psychologii sportu,
 • Joanna Gutral – nagroda w 2017 r. za działalność społeczną w połączeniu z twórczą popularyzacją psychologii,
 • Gabriela Uberna – nagroda w 2017 r. za działalność na rzecz popularyzacji i praktyki psychologicznej w społecznościach lokalnych,
 • Jakub Mróz – stypendysta w roku akademickim 2022/2023, stypendium za umiejętne przekładanie wyników badań na praktyczne rozwiązania zwalczające zjawisko bullyingu,
 • Katarzyna Gałasińska-Grygorczuk – stypendystka w roku akademickim 2022/2023, stypendium za realizację badań z zakresu kreatywnego stanu umysłu i za zaangażowanie w działania na rzecz propagowania psychologii ewolucyjnej,
 • Anastasiia Ruban – stypendystka w roku akademickim 2022/2023, stypendium za zaangażowanie w realizację rzetelnych badań na temat substancji psychodelicznych,
 • Wiktoria Chojcan – stypendystka w roku akademickim 2022/2023, stypendium za łączenie działalności naukowej z wieloletnią działalnością muzyczną,
 • Jolanta Czarnecka – stypendystka w roku akademickim 2022/2023, stypendium za przekładanie wyników badań na temat wpływu narracyjnego zrozumienia rozpadu bliskiego związku na praktykę w działalności społecznej,
 • Jakub Schimmelpfennig – stypendysta w roku akademickim 2022/2023, stypendium za zaangażowanie w realizację rzetelnych badań na temat substancji psychodelicznych,
 • Emilia Kaczmarek – stypendystka w roku akademickim 2023/2024, stypendium przyznano za działalność naukową połączoną z wieloletnim zaangażowaniem w promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej,
 • Małgorzata Polakowska – stypendystka w roku akademickim 2023/2024, stypendium przyznano za umiejętne przekładanie doświadczenia wynikającego z wieloletniej działalności teatralnej na aktywność na polu naukowym i społecznym,
 • Michał Skorupski – stypendysta w roku akademickim 2023/2024, stypendium przyznano za trwałe zaangażowanie w popularyzację nauki oraz za wieloletnią działalność na rzecz wspólnoty akademickiej.

Historie programu Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego