Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
 
Znamy laureatów i laureatki Stypendiów twórczych 2022/2023

15 maja 2023

Poziom tegorocznych wniosków był bardzo wysoki. Po długich obradach Komisja stypendialna podjęła decyzję.

Znamy laureatów i laureatki Stypendiów twórczych 2022/2023
#stypendia
#Ukraina
#studenci
#doktoranci

W odpowiedzi na nabór do 20 marca
wpłynęły 74 wypełnione wnioski.
37 wniosków spełniało kryteria formalne
i trafiło do oceny merytorycznej.

 

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych odbędzie się 7 lipca, w dniu święta Uniwersytetu SWPS.

Komisja stypendialna Stypendiów twórczych im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego w składzie:

 • Olga Kożuchowska, Dyrektorka Biura Karier Uniwersytetu SWPS,
 • dr Paweł Pyrka, Prodziekan ds. dydaktycznych, Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Uniwersytet SWPS,
 • Agata Siedlaczek, Dyrektorka zarządzająca Fundacji Pro Akademika, Przewodnicząca Komisji stypendialnej,
 • Michał Skorupski, przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SWPS

postanowiła przyznać sześć stypendiów, każde na kwotę 10 tys. złotych.

Laureatami i laureatkami w roku akademickim 2022/2023 zostali:

 • Wiktoria Chojcan,
 • Jolanta Czarnecka,
 • Katarzyna Gałasińska,
 • Jakub Mróz,
 • Anastasiia Ruban,
 • Jakub Schimmelpfennig.


Decyzją Komisji stypendia zostały przyznane sześciu najlepszym osobom, które spełniły łącznie poniższe wymagania:

 • zdobyły minimum 60% wszystkich punktów,
 • zdobyły punkty zarówno w kategorii dotyczącej działalności naukowej, jak i artystycznej lub społecznej,
 • zdobyły minimum 60% punktów w przynajmniej jednej z dwóch wyżej wspomnianych kategorii.


Naszym tegorocznym stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy też wszystkim pozostałym kandydatom i kandydatkom. Mamy nadzieję, że ponownie spróbujecie swoich sił w przyszłym roku, w kolejnej edycji stypendiów.

Zbigniew Pietrasiński
Główny darczyńca
Zbigniew Pietrasiński (1924-2010) – profesor zwyczajny psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jego główne zainteresowania naukowe to optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. W roku 1996 wraz z Andrzejem Eliaszem i Januszem Reykowskim założył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Stworzył pismo „Psychologia w Teatrze Życia” oraz Galerię „Wnęka”. Jego pasją było popularyzowanie psychologii i jej zastosowań.Dowiedz się więcej o programie stypendialnym