Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
 
Uniwersytet "od kuchni"
Michał Skorupski
stypendysta w roku ak. 2023/2024, Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
Uniwersytet
#studenci
#doktoranci
#stypendia

Wierzę, że w ludziach budzi się potrzeba zdobywania wiedzy, jeżeli jest im ona przedstawiana w zrozumiały i atrakcyjny sposób. Otrzymane stypendium będzie dla mnie ogromnym wsparciem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i popularyzatorskich, które mam zamiar wykorzystać w mojej praktyce.

Michał Skorupski

stypendysta w roku ak. 2023/2024, Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Nazywam się Michał Skorupski i jestem doktorantem w dyscyplinie Psychologia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Poza pracą badawczą zajmuję się również psychoterapią poznawczo-behawioralną oraz działalnością dydaktyczną.

Projekt badawczy, w którym mam ogromną przyjemność pracować, skupiony jest wokół myśli niezwiązanych z zadaniem. To powszechne zjawisko, które wyraźnie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, jednak dotychczasową wiedzę o nim trudno usystematyzować, również w aspekcie metodologii badań. W związku z tym, w naszym projekcie używamy zróżnicowanych metod – od wielokrotnych pomiarów dziennych, przez badanie zmiennych psychofizjologicznych, na wykorzystaniu zadań w wirtualnej rzeczywistości kończąc. Udział w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem tak zróżnicowanych metod pozwala mi na codzienne poszerzanie moich horyzontów badawczych.

Podczas rekrutacji do projektu i Szkoły Doktorskiej nie mogłem przewidzieć, w jak wspierające, otwarte i pełne możliwości rozwoju środowisko trafię. Chcąc poznać je jak najlepiej, zaangażowałem się w działalność w Samorządzie Doktoranckim, co otworzyło przede mną możliwość obserwowania oraz udziału w pracach wielu niezwykle ciekawych osób i organów, które kształtują rzeczywistość Uczelni.

Gdy pierwszy raz miałem okazję dzielić się wiedzą z szerszym gronem odbiorców i odbiorczyń nieskupionych wokół środowiska akademickiego odkryłem, że opowiadanie o nauce również poza uczelnią jest bardzo satysfakcjonujące. Szczególną przyjemność sprawia mi przekazywanie wiedzy dotyczącej metod prowadzenia badań naukowych. W świecie powszechnego dostępu do danych, umiejętność ich odnalezienia, odczytania i krytycznego przeanalizowania jest kluczem do wolności informacyjnej. Zrozumienie metodologii badawczej i statystyki pozwala samodzielnie wyciągać wnioski, uwalniając nas od konieczności bezkrytycznego przyjmowania wiedzy przetworzonej już przez inne osoby.

Wierzę, że w ludziach budzi się potrzeba zdobywania wiedzy, jeżeli jest im ona przedstawiana w zrozumiały i atrakcyjny sposób. Chciałbym skutecznie dzielić się wiedzą i umiejętnościami, które zdobywam dzięki wysiłkowi, otwartości i cierpliwości moich Promotorek i innych osób, z którymi mam ogromną przyjemność współpracować. Otrzymane stypendium będzie dla mnie ogromnym wsparciem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i popularyzatorskich, które mam zamiar wykorzystać w mojej praktyce.