Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
 
Teatrem zmieniać świat
Małgorzata Polakowska
stypendystka w roku ak. 2023/2024, Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
Teatrem zmieniać świat
#studenci
#doktoranci
#stypendia

Dziś, dzięki Stypendium, czuję, że mogę kontynuować swoje działania w nowej roli – z ulgą i dystansem, wyposażona w nową wiedzę. To wsparcie dodało mi wiatru w skrzydła i wzmocniło moje przekonanie, że obrana przeze mnie droga jest właściwa.

Małgorzata Polakowska

stypendystka w roku ak. 2023/2024, Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Jestem studentką ostatniego roku studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS. To już trzeci kierunek, który podjęłam, co świadczy o mojej nieustającej pasji do odkrywania człowieka i pogłębiania wiedzy o nim. Moja edukacyjna przygoda rozpoczęła się od kulturoznawstwa, gdzie miałam okazję realizować swoje badawczo-antropologiczne zacięcie. Następnie trafiłam do Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, która nie tylko nauczyła mnie aktorstwa, ale przede wszystkim pokazała, jak używać teatru do realnego wpływu na społeczność. To doświadczenie stało się fundamentem mojego życiowego planu – wykorzystywać teatr do rozwijania empatii i promowania społecznych zmian.

Na podstawie własnego doświadczenia przekonałam się, jak potężnym narzędziem transformacji może być teatr, a także jak znaczący wpływ może wywierać na życie osób w nim uczestniczących. Moja praca skupia się przede wszystkim na osobach, których głos rzadko dociera do szerszej publiczności i ma na celu pomóc im odzyskać poczucie własnej wartości i godności. Podążając tą ścieżką, psychologia stała się dla mnie naturalnym kolejnym krokiem. Jest ona kluczem do zrozumienia zarówno indywidualnych historii, jak i szerszych procesów społecznych i kulturowych, które kształtują nasze życie. I tak od 10 lat konsekwentnie realizuję marzenie, żeby „teatrem zmieniać świat”. Jednak, jak wszyscy ludzie wielkiej wiary, tak i ja – miałam kryzysy. Perfekcjonizm i brak umiejętności odmawiania, w połączeniu z poczuciem misji oraz chęcią działania na rzecz wyższej sprawy, mogą prowadzić do nadmiernej eksploatacji i wyczerpania. Na szczęście, nie utraciłam wiary w sens tego, co robię. Dziś, dzięki Stypendium, czuję, że mogę kontynuować swoje działania w nowej roli – z ulgą i dystansem, wyposażona w nową wiedzę. To wsparcie dodało mi wiatru w skrzydła i wzmocniło moje przekonanie, że obrana przeze mnie droga jest właściwa. To wyróżnienie motywuje mnie do dalszego działania oraz utwierdza w przekonaniu, że moje wysiłki i inicjatywa mają sens.

Wierzę, że zmiana świata wymaga zaangażowania i podjęcia ryzyka zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. W obu dziedzinach, zarówno jako artystka, jak i przyszła psycholożka, widzę swoją odpowiedzialność w działaniu na rzecz zmiany społecznej. Dzięki narzędziom z dziedziny sztuki i psychologii, czuję ogromny potencjał, by skutecznie wprowadzać pozytywne zmiany społeczne i wspierać osobiste transformacje.