Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego
 
Wyniki tegorocznego naboru do Stypendiów Twórczych

14 maja 2024

Kto w tym roku dołączy do grona stypendystów i stypendystek Fundacji Pro Akademika?

Wyniki tegorocznego naboru do Stypendiów Twórczych
#stypendia
#studenci
#doktoranci

Po miesiącu obrad Komisja stypendialna wybrała troje laureatów i laureatek.

 

W tym roku w odpowiedzi na nabór wpłynęło 37 wypełnionych wniosków. Do oceny merytorycznej trafiły wszystkie złożone aplikacje.

Komisja stypendialna przyznająca Stypendia im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego za wyniki w nauce dla studentów oraz Stypendia naukowe dla doktorantów Uniwersytetu SWPS (zwane Stypendiami Twórczymi im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego) w składzie:

  • Katarzyna Gałasińska-Grygorczuk – stypendystka Fundacji Pro Akademika w roku akademickim 2022/2023,
  • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie, członek Kapituły Fundacji Pro Akademika,
  • Anna Juniewicz – koordynatorka produkcji e-learningu, psycholożka w obszarze nowych technologii, członkini Kapituły Fundacji Pro Akademika,
  • Piotr Machajek – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SWPS,
  • Jakub Mróz – stypendysta Fundacji Pro Akademika w roku akademickim 2022/2023,
  • Agata Siedlaczek – Dyrektorka zarządzająca Fundacji Pro Akademika

postanowiła przyznać trzy Stypendia, każde na kwotę 10 tys. złotych, następującym osobom:


Emilii Kaczmarek – studentce trzeciego roku na kierunku Życie publiczne Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, za działalność naukową połączoną z wieloletnim zaangażowaniem w promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej,

Małgorzacie Polakowskiej – studentce trzeciego roku na kierunku Psychologia Wydziału Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS, za umiejętne korzystanie z doświadczenia wynikającego z wieloletniej działalności teatralnej w aktywności na polu naukowym i społecznym,

Michałowi Skorupskiemu – doktorantowi na kierunku Psychologia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, za trwałe zaangażowanie w popularyzację nauki oraz za wieloletnią działalność na rzecz wspólnoty akademickiej.

Decyzją Komisji Stypendia zostały przyznane trzem osobom, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów i które spełniły łącznie poniższe wymagania:

  • zdobyły minimum 60% wszystkich punktów,
  • zdobyły punkty zarówno w kategorii dotyczącej działalności naukowej, jak i artystycznej lub społecznej,
  • zdobyły minimum 70% punktów w przynajmniej jednej z dwóch wyżej wspomnianych kategorii.

Naszym tegorocznym stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy też wszystkim pozostałym kandydatom i kandydatkom. Mamy nadzieję, że ponownie spróbujecie swoich sił w przyszłym roku, w kolejnej edycji Stypendiów.

Zbigniew Pietrasiński
Główny darczyńca
Zbigniew Pietrasiński (1924-2010) – profesor zwyczajny psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jego główne zainteresowania naukowe to optymalizacja działalności i rozwoju człowieka na podstawie dorobku psychologii, prakseologii, teorii organizacji i pedagogiki. Badacz procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor książek o twórczości i mądrości. W roku 1996 wraz z Andrzejem Eliaszem i Januszem Reykowskim założył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (dziś Uniwersytet SWPS). Stworzył pismo „Psychologia w Teatrze Życia” oraz Galerię „Wnęka”. Jego pasją było popularyzowanie psychologii i jej zastosowań.Dowiedz się więcej o programie stypendialnym