Nasze
Historie

Sercem Fundacji są ludzie pełni pasji i twórczych pomysłów; tacy, którym się chce, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Są wśród nich zarówno osoby, które wspierają nasze akcje dobroczynne i pomagają w ich organizacji, jak i podopieczni Fundacji, którzy dzięki naszej pomocy realizują swoje marzenia. Jedni i drudzy inspirują nas do dalszego działania. To dzięki ich zaangażowaniu wiemy, że warto.
Poznaj ich historie…

Jolanta Czarnecka

stypendystka w roku ak. 2022/2023, Stypendia twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Miłość od pierwszego wejrzenia

Podobnie jak główny darczyńca stypendium - prof. Zbigniew Pietrasiński - wierzę w potencjał ludzi do rozwoju i pragnę ich wspierać na drodze do jego urzeczywistnienia. Mam wielką nadzieję być elementem twórczej zmiany. Przepełnia mnie wielka wdzięczność za ogromną pomoc otrzymaną na tej drodze.

Poznaj całą historię

Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

“Jeśli chcesz coś naprawdę zrozumieć, spróbuj to zmienić”

Stypendium bardzo zmotywowało mnie do dalszej działalności. Dzięki temu wyróżnieniu mogę kontynuować pracę nad powołaniem do życia fundacji, której głównym celem będzie wsparcie szkół, klas i rodzin w profilaktyce i interwencji w przypadku doświadczania bullyingu, a także prowadzenie badań dotyczących dynamiki grupy rówieśniczej, bullyingu i skuteczności prowadzonych interwencji.

Poznaj całą historię

Jakub Mróz

stypendysta w roku ak. 2022/2023, Stypendia twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego


Katarzyna Gałasińska

stypendystka w roku ak. 2022/2023, Stypendia twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Kreatywność a ewolucja

Jestem niezwykle wdzięczna za to wyróżnienie i postaram się, aby przyczyniło się do zdobycia kolejnych szczytów – zgodnie z wolą prof. Zbigniewa Pietrasińskiego.

Poznaj całą historię

NauczaMy

Z teorią w praktykę

Udział w programie wspominam jako świetną okazję do wzmocnienia swoich umiejętności, nawiązania relacji i – co najważniejsze – pomocy nauczycielom, którzy szukali sposobów na poradzenie sobie z wyzwaniami edukacji zdalnej.

Poznaj całą historię

Zuzanna Jakubik

trenerka w programie NauczaMy


Małgorzata Osowiecka

stypendystka w roku ak. 2017/2018, Stypendia twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Nauka, podróże, inspiracje

Stypendium było dla mnie bardzo motywujące nie tylko naukowo, lecz także artystycznie, czego dowodem jest mój debiutancki tomik z wierszami, które stanowią relację z moich dotychczasowych podróży.

Poznaj całą historię

NauczaMy

Drzwi do kariery zawodowej

Program, który na początku uważałam za ciekawe i dodatkowe, ale raczej krótkie doświadczenie, otworzył mi ważną furtkę. Nie tylko poznałam świat NGO, ale i w nim zostałam.

Poznaj całą historię

Agata Zapora

trenerka w programie NauczaMy