Kapituła Fundacji
Pro Akademika

Kapituła Fundacji to ciało doradcze, którego rolą jest wyznaczanie kierunków realizacji strategicznych projektów Fundacji. Różnorodność to wartość, która przyświeca naszym działaniom. Dlatego do udziału w pracach Kapituły zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki różnych płci, osoby w różnym wieku, reprezentujące różne dyscypliny naukowe czy zawody. Co więcej, wyróżniamy osoby, które odznaczają się wysoką wrażliwością i zaangażowaniem w działalność społeczną.

Członkowie i członkinie Kapituły

 
 
Marcin Jacoby
dr hab., profesor Uniwersytetu SWPS

Sinolog, literaturoznawca, tłumacz. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie.

 
 
Agata Siedlaczek

Dyrektorka zarządzająca Fundacji Pro Akademika.


 
 
Anna Juniewicz

Koordynatorka produkcji e-learningu, psycholożka w obszarze nowych technologii.

 
 
Wawrzyniec Smoczyński

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu SWPS ds. strategii na lata 2024-2029. Prezes Fundacji Nowej Wspólnoty.


 
 
Olga Kożuchowska

Ekspertka projektująca i wdrażająca rozwiązania wspierające studentów i studentki, absolwentów i absolwentki w ich rozwoju zawodowym. Dyrektorka Biura Karier Uniwersytetu SWPS.

 
 
Małgorzata Wójcik
dr

Współtwórczyni i ekspertka RESQL - systemu zapobiegania przemocy w szkole.


 
 
Paweł Pyrka
dr, profesor Uniwersytetu SWPS

Filolog i kulturoznawca. Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie.