Przekaż 1,5% na rzecz Fundacji Pro Akademika

29 stycznia 2024

Twój 1,5% podatku to czyjaś szansa na rozwój.

Przekaż 1,5% na rzecz Fundacji Pro Akademika

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele, drogie Przyjaciółki Fundacji Pro Akademika!

 

Za nami kolejny rok działalności Fundacji Pro Akademika. Z ogromną radością dziękuję, że z nami jesteście! Dzięki Wam mogliśmy kontynuować naszą misję i dotrzeć do tych, którzy najbardziej potrzebowali naszej pomocy. Wasze wsparcie sprawiło, że mogliśmy podejmować wyzwania z determinacją, przekształcając nasze cele w realne działania. Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza organizacja jest jedynie narzędziem, a to Wy, nasi Darczyńcy, jesteście prawdziwymi architektami i architektkami pozytywnych zmian. Wasza wiara w naszą misję napawa nas dumą i stanowi główne źródło naszej siły.

W minionym roku osiągnęliśmy wiele ważnych kamieni milowych. W ramach funduszu stypendialnego Fundacji Pro Akademika przyznaliśmy sześć Stypendiów Twórczych im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego, każde o wartości 10 tysięcy złotych. Stypendia Twórcze zostały wręczone po raz pierwszy w 2017 roku, a przeznaczone są dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów, studentek i doktorantów, doktorantek Uniwersytetu SWPS, których pasją jest nie tylko nauka, ale też sztuka lub działalność społeczna. Stypendia Twórcze, zgodnie z wolą ich darczyńcy, przyznawane są wyjątkowym młodym osobom za osiągnięcia wykraczające poza dobre oceny. Wyróżniamy studentów, studentki i doktorantów, doktorantki, którzy dzielą się swoimi pasjami i doświadczeniem z innymi. W tym roku w gronie stypendystów i stypendystek znalazła się między innymi pani Jolanta Czarnecka, doktorantka na kierunku psychologia Uniwersytetu SWPS, która wkrótce wystąpi w San Diego, na prestiżowej Konwencji SPSP - jednej z najważniejszych w jej obszarze badawczym:

Ślę podziękowania z serca dla Fundacji Pro Akademika i wszystkich jej darczyńców. To Wasze wsparcie sprawiło, że miałam możliwość zgłoszenia się z wynikami badań na konwencję SPSP 2024. Dołożę starań, aby ten wyjazd przełożył się na nowe inspiracje naukowe i prowadzenie jeszcze lepszych badań w przyszłości.

 

Jolanta Czarnecka

stypendystka w roku ak. 2022/2023, Stypendia twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

W 2023 roku świętowaliśmy wyjątkową rocznicę - dwudziestolecie istnienia Funduszu Stypendialnego Talenty. 26 i 27 sierpnia do Poznania zjechało się 150 absolwentów i absolwentek Funduszu, by wspólnie świętować okrągły jubileusz działalności!
Fundusz Stypendialny Talenty od 2003 roku wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów i uczennice oraz studentów i studentki z całej Polski. W ramach Funduszu przyznajemy stypendia finansowe lub rzeczowe, organizujemy wakacyjne spotkania i warsztaty, pomagamy na bieżąco w problemach pojawiających się na edukacyjnej drodze. Utrzymujemy stały kontakt ze wszystkimi stypendystami i stypendystkami, którzy stanowią silną grupę przyjaciół, ludzi o różnych pasjach, mogących zawsze liczyć na swoją pomoc i radę. W 2023 roku laureatami i laureatkami Talentów zostało aż czterdzieści jeden osób.
Ubiegły rok był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Fundusz Stypendialny Talenty został uhonorowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL wyróżnieniem w kategorii social impact za wspieranie rozwoju młodych osób oraz budowę kompetencji, a w efekcie również gospodarki przyszłości opartej na unikalnych umiejętnościach.

W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację programu BiznesLab. Jeszcze do niedawna w Polsce, w szkołach ponadpodstawowych przedsiębiorczości uczyło się ponad milion uczniów i uczennic w ponad czterech tysiącach placówek oświatowych. Od września 2023 roku podobnie liczną grupę objął program Biznes i Zarządzanie. Choć przedmiot cieszył się wysoką akceptacją społeczną, uczniowie i uczennice zwracali uwagę na małą atrakcyjność realizowanego programu. Dlatego w ramach naszego programu stworzyliśmy całkowicie bezpłatną, atrakcyjną i aktualną platformę internetową, która wspiera nauczycieli i nauczycielki przedmiotu Biznes i Zarządzanie w ich codziennej pracy oraz buduje inspirującą społeczność BiznesLab. Materiały dydaktyczne opracowujemy we współpracy z nauczycielami i nauczycielkami przedsiębiorczości, uczniami i uczennicami oraz ludźmi biznesu. Kładziemy nacisk na aspekty praktyczne i chcemy poszerzać perspektywy o doświadczenia spoza Polski.

To tylko wycinek działalności Fundacji Pro Akademika, a nasza praca się nie kończy. Wręcz przeciwnie – widzimy przed nami wiele nowych wyzwań, które tylko wspólnie z Wami możemy skutecznie pokonać. Dlatego zwracam się do Was z gorącą prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego za 2023 rok na rzecz Fundacji Pro Akademika. Wasza pomoc to nie tylko wsparcie finansowe, ale również inspiracja dla całej naszej społeczności do działania i tworzenia pozytywnych zmian.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz naszej Fundacji? Wystarczy, że w deklaracji podatkowej wpiszecie nasz numer KRS: 0000373346. Jeśli chcecie wesprzeć konkretny program Fundacji, możecie wskazać jeden z poniższych celów szczegółowych:

  • Fundusz Stypendialny Talenty, który wspiera wyjątkową, uzdolnioną młodzież z całej Polski,
  • Studencki Fundusz Wsparcia, dzięki któremu będziemy pomagać finansowo wybitnym studentom i studentkom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji czy to życiowej, społecznej lub finansowej,
  • Stypendia Twórcze, które są przyznawane najlepszym studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, takim, którzy przekładają swoje zainteresowania naukowe na praktyczne rozwiązania,
  • Szkoły Da Vinci, czyli cel, w ramach którego Fundacja wspiera uczniów i uczennice Szkół da Vinci oraz realizowane przez nich projekty, w tym BiznesLab.

Jeszcze raz, z całego serca dziękuję za Waszą życzliwość oraz za to, że jesteście częścią naszej organizacji!

Agata Siedlaczek
Dyrektorka zarządzająca Fundacji

Nasze akcje

Nauczyciele
Edukacja
Przedsiębiorczość w szkołach

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotu Biznes i Zarządzanie

Dowiedz się więcej i wspieraj
Doktoranci
Uchodźcy
Nauka
Visiting Scholars

Zapewnienie zatrudnienia pracownicom i pracownikom akademickim z Ukrainy.

Dowiedz się więcej
Uchodźcy
Wsparcie psychologiczne
Ośrodek w Tomicach

Wsparcie psychologiczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku zakwaterowania uchodźców w Tomicach k. Warszawy.

Dowiedz się więcej
Uchodźcy
Studenci
Stypendia
Studencki Fundusz Wsparcia

Wsparcie finansowe dla wyjątkowych, zdolnych studentów i studentek przeznaczone na kontynuację nauki.

Dowiedz się więcej i wspieraj
Uchodźcy
Wsparcie psychologiczne
Lotne zespoły wsparcia

Wsparcie psychologiczne dla osób przyjeżdżających do Poznania z objętej wojną Ukrainy.

Dowiedz się więcej
Nauczyciele
Edukacja
NauczaMy

Pomoc nauczycielom i nauczycielkom w prowadzeniu angażujących zajęć zdalnych.

Dowiedz się więcej
Uczniowie
Stypendia
Fundusz Stypendialny Talenty

Pomoc zdolnej młodzieży w edukacji i rozwoju.

Dowiedz się więcej i wspieraj
Studenci
Doktoranci
Stypendia
Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Wsparcie dla zaangażowanych społecznie lub artystycznie młodych naukowców i naukowczyń.

Dowiedz się więcej i wspieraj