Uchodźcy
Wsparcie psychologiczne
 
Lotne zespoły wsparcia

Wsparcie psychologiczne dla osób przyjeżdżających do Poznania z objętej wojną Ukrainy.

Okres realizacji: 2022
Przy wsparciu: Miasto Poznań

Logo miasta Poznania

Lotne zespoły wsparcia
Program zakończony

Dziękujemy !

Dzięki Waszemu wsparciu udało się pomóc wielu osobom w realizacji ich marzeń. Wciąż jednak możesz wesprzeć jedną z akcji, które obecnie realizujemy.

Wesprzyj inne akcje
#Ukraina
#uchodźcy
#wsparciepsychologiczne

Kilka słów o programie

Nasze działania

Lotne zespoły wsparcia to przede wszystkim wsparcie psychologiczne dla osób przyjeżdżających do Poznania z objętej wojną Ukrainy. W ramach programu prowadziliśmy indywidualne konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz psychoedukację dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów dotkniętych kryzysem uchodźczym.

Wsparcie zapewniali odpowiednio przygotowani psychologowie i psycholożki, psychoterapeuci i psychoterapeutki z Uniwersytetu SWPS. Specjaliści, którzy nie znają języków ukraińskiego i rosyjskiego, współpracowali z odpowiednio przeszkolonymi tłumaczami i tłumaczkami.

Organizując Lotne zespoły wsparcia, zależało nam na tym, aby dotrzeć do potrzebujących zanim nastąpi u nich poważny kryzys. Dlatego działaliśmy w Poznaniu, w ramach tak zwanej opieki środowiskowej, której celem było zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

Dlaczego było warto

Nasze sukcesy

Lotne zespoły wsparcia działały jak najbliżej potrzebujących – w miejscach tymczasowego pobytu obywateli i obywatelek Ukrainy oraz w ich stałych miejscach zamieszkania.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 27 konsultacji psychologicznych. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy ulotki psychoedukacyjne w języku ukraińskim dotyczące:

  • doświadczania przez dziecko zdarzeń traumatycznych,
  • metod dbania o dzieci, które doświadczyły traumy,
  • sposobów samodzielnego radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami,
  • komunikacji z innymi osobami doświadczającymi kryzysu.


Więcej informacji, w tym materiały samopomocowe:
https://bit.ly/swpsua