Z Twoją pomocą
zdziałamy więcej

To dzięki pomocy darczyńców możemy dbać o rozwój nauki, kultury i sztuki. Wspierać utalentowaną młodzież oraz zdolnych naukowców i naukowczynie. Dodawać im skrzydeł, otwierać zamknięte drzwi, tworzyć przestrzeń do realizacji cennych inicjatyw i nowatorskich badań.

Wesprzyj NAS

96 1090 1476 0000 0001 1684 3212
Santander Bank Polska SA

Tytuł wpłaty:
Darowizna na Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty
Fundacja Pro Akademika
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Nasze akcje

Nauczyciele
Edukacja
Przedsiębiorczość w szkołach

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotu Biznes i Zarządzanie

Dowiedz się więcej i wspieraj
Doktoranci
Uchodźcy
Nauka
Visiting Scholars

Zapewnienie zatrudnienia pracownicom i pracownikom akademickim z Ukrainy.

Dowiedz się więcej
Uchodźcy
Wsparcie psychologiczne
Ośrodek w Tomicach

Wsparcie psychologiczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku zakwaterowania uchodźców w Tomicach k. Warszawy.

Dowiedz się więcej
Uchodźcy
Studenci
Stypendia
Studencki Fundusz Wsparcia

Wsparcie finansowe dla wyjątkowych, zdolnych studentów i studentek przeznaczone na kontynuację nauki.

Dowiedz się więcej i wspieraj
Uchodźcy
Wsparcie psychologiczne
Lotne zespoły wsparcia

Wsparcie psychologiczne dla osób przyjeżdżających do Poznania z objętej wojną Ukrainy.

Dowiedz się więcej
Nauczyciele
Edukacja
NauczaMy

Pomoc nauczycielom i nauczycielkom w prowadzeniu angażujących zajęć zdalnych.

Dowiedz się więcej
Uczniowie
Stypendia
Fundusz Stypendialny Talenty

Pomoc zdolnej młodzieży w edukacji i rozwoju.

Dowiedz się więcej i wspieraj
Studenci
Doktoranci
Stypendia
Stypendia Twórcze im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego

Wsparcie dla zaangażowanych społecznie lub artystycznie młodych naukowców i naukowczyń.

Dowiedz się więcej i wspieraj